W kierunku aktywności

W KIERUNKU AKTYWNOŚCI

 

Projekt realizowany jest przez
Fundację Społeczeństwo Przyszłości
w partnerstwie z Warsztatem Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna 48 osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu woj. małopolskiego do 31.12.2017 roku.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 34 osoby.

Wartość projektu: 672 468,10 zł, w tym Fundusze Europejskie: 638 468,10 zł


Dowiedz się więcej!

ZAINTERESOWANI?
CZEKAMY NA KONTAKT!